מערכת שעות קורסים טכנולוגיים בלבד + תקנון

 מערכת שעות:

 • תקנון:

  • הקורסים מתחילים בספטמבר ומסתיימים בסוף יוני

  • מחיר כל קורס: 330 ש"ח לחודש

  • נקודת יציאה בתחילת כל חודש עד לתאריך 1/2/24. 

  • לאחר חידוש חודש פברואר אין נקודות יציאה עד לסיום הקורס

  • כל תלמיד שנרשם לקורס מסוים יכול להגיע לשאר המפגשים של אותו קורס במהלך השבוע על בסיס מקום פנוי ללא תוספת תשלום על מנת לתרגל.

  • נדרש להביא לפטופ

  • משמעת: הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות של כל תלמיד שיפריע למהלך תקין של הקורס

  • גודל קבוצה 6 - 14 תלמידים