שוק ההון


הנושאים שילמדו בקורס :

- מושגי בסיס : מה המשמעות של הנפקת חברה בבורסה, מהן מניות, איך ערך של מניה משתנה וכדומה.

- נרות יפניים וקריאת גרפים.

- ניתוח פונדומנטלי בשוק ההון.

- ניתוח טכני בשוק ההון.

- קבלת החלטות כלכליות (על פי שיטת תוחלת תועלת ותועלת הערך).

- פסיכולוגיית המסחר.

- תאגידי ענק ותפקידם בכלכלה העולמית.

- גלובליזציה ומשמעותה.

- השפעותיה של הקורונה על הכלכלה ועל שוק ההון בפרט.

-  תכנים מאקרו כלכליים.