קורס הכנה לכיתה א'


קורס של 10 מפגשים. כל מפגש 45 דקות.

מבנה הקורס:

מפגש 1: שפה - זיהוי ושיום אותיות.

מפגש 2: חשבון- הכרה וכתיבה של המספרים, רצף מספרים, שיום.

מפגש 3: שפה - צליל פותח,סוגר,מיון והכללה,חלוקה להברות.

מפגש 4: חשבון - התאמה חד ערכית, השוואת כמויות, ספירה ומניה, התאמת כמות לספרה.

מפגש 5: שפה - חלוקה להברות, כתיבה פונטית, אותיות.

מפגש 6: חשבון- תפיסת כמויות ללא מניה, הרכב מספרים עד 6.

מפגש 7: חרוזים- צליל פותח, סוגר, אותיות.

מפגש 8: חשבון- הפיכות, שימור כמות בדידה, יחסים במרחב.

מפגש 9: שפה - הכרות הילקוט, הקלמר,מודעות פונולוגית, תרגול מוטורי לכף היד אותיות א-ב.

מפגש 10: שפה וחשבון - הכרות עם מחברת עברית, תרגול הוראות ,זיכרון חזותי.

העבודה בקבוצות של 4 תלמידים.