הנושאים הנלמדים בחוג:

 • טיפוסים מתקדמים של מבני נתונים:
  • טיפוס tuple
  • טיפוס dict
 • עבודה עם קבצים:
  • קריאה מקובץ 
  • כתיבה לקובץ 
  • format של קובץ
  • סריאליזציה ודה סריאליזציה
 • בדיקות תוכנה


שיטת עבודה:
אנחנו מאמינים בעבודה בקבוצות קטנות על מנת לתת יחס אישי ככל שניתן ולוודא שאף תלמיד לא מפספס, לכן נעבוד בקבוצות של 6-10 תלמידים בכיתה ממוזגת ונעימה.

 • הערות כלליות:
  • כיתות:  ז - י"ב
  • תדירות: מפגש אחד בשבוע למשך 55 דקות
  • פרונטלי:
   • גודל קבוצה :  10 - 6 תלמידים
   • מחיר: 80 ש"ח/ 90 ש"ח (עם/בלי לפטופ)
  • אונליין:
   • גודל קבוצה :  7 - 5 תלמידים
   • מחיר: 70 ש"ח