נטלי גור


נטלי גור
מורה לשפה וחשבון - כיתות א - ו

מרכזת את הפעילות של כיתות א עד ו, הכוללת שיעורים פרטיים וקבוצתיים בשפה וחשבון ומנהלת את כיתת התרגול אליה יכולים להגיע תלמידים להכין שיעורי בית בכל המקצועות.

מתמקדת בהקניית שפה (קריאה וכתיבה) עם דגש על דיוק וזמן קריאה, היכרות עם סוגי טקסטים שונים (סיפורי, מידעי) ולימוד אסטרטגיות למענה על שאלות הבנת הנקרא והסקת מסקנות הנגזרות מהטקסט. בנוסף, למידת השלמת משפטים על פי הקשר והרחבת אוצר המילים.
בחשבון, לימוד פעולות החשבון בדגש על הטמעת אסטרטגיות ושיטות לפתרון תרגילים ובעיות.