iClass - ככה עושים בית ספר - מחירון

שיעורים פרטיים - פרונטלי/ברשת

מחיר לשעה מלאה:
* מדעי המחשב/ תכנות - 170 ש"ח

* שאר המקצועות - 150 ש"ח 
 

כיתות תרגול

* שעת תרגול - 65 ש"ח
* כרטיסייה של 10 שעות - 590 ש"ח 

שיעורים בקבוצות

* 2 תלמידים לשעה מלאה - 100 ש"ח לתלמיד
* 3 תלמידים לשעה מלאה - 90 ש"ח לתלמיד
*4-6 תלמידים
לשעה מלאה - 90 ש"ח לתלמיד
 

קורסי מחשבים

כל קורס מתומחר בנפרד.
ניתן לראות את רשימת הקורסים כאן


 

מרתונים לפני בחינות

3 שעות מלאות - 200 ש"ח לתלמיד (מינימום 4 משתתפים ביחס של מורה ל-5 תלמידים)

תקנון

1. שעות פעילות הסטודיו:
   * ימים ראשון עד חמישי - בין השעות 14:00 עד 21:00
   * יום שישי -  בין השעות 12:00 עד 15 דקות לפני כניסת השבת

2. מדיניות ביטולים:
 
 * ביטול עד השעה 9:00 של אותו יום - ללא עלות
   * ביטול עד 5 שעות לפני השיעור - יבוצע חיוב של חצי מעלות השיעור
   * ביטול של פחות מ-5 שעות לפני השיעור - חיוב מלא 

3. תוקף כרטיסיות:
   * הכרטיסייה אישית ואינה ניתנת להעברה
   * לא ניתן להשתמש בכרטיסייה לאחר התאריך הנקוב בה
   * כל שיעור בסטודיו מתועד גם במערכת הניהול של iClass
   * בכל מקרה של סתירה בין מערכת הניהול של iClass לכרטיסייה היתרה תיקבע על פי מערכת הניהול
   * בהתאם למדיניות הביטולים יבוצעו ניקובים בכרטיסייה
   
4. סיום פעילות:
הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעילות של כל אחד מהתלמידים ולבטל את תוקף כרטיסייתם ובהתאם להחזיר את החלק היחסי של השרות שנרכש, ע"פ המצוין במערכת הניהול של iClass