iClass - ככה עושים בית ספר - בית

סטודיו iClass - ככה עושים בית ספר

בחודשים הקרובים בסטודיו:

  • מרתונים לקראת בגרויות במתמטיקה ואנגלית
  • מרתונים לקראת בגרויות במקצועות רבי מלל
  • שיעורים פרטיים בכל המקצועות
  • אסטרטגיות למידה והעצמת התלמיד
  • חוג בניית אתרים
  • חוג פיתוח אפליקציות
  • קורסי אקסל
  • הכנה למפמ"רים ומיצ"בים
  • יסודות התכנות - Scratch